Monday, June 13, 2011

AL-Baqarah Ayat 102

Kadang2 apabila sesuatu itu berlaku bukan kerana kebetulan....

Dengan izin Allah....dugaan itu muncul...

Kadang2 persoalan sering bermain di minda apakah yang sedang berlaku....

Kadang2 terbit tandatanya dalam diri....mengapa sebegini...Terjemahannya... Seperti yang tertulis dalam Syaamil A-Quran, THE MIRACLE (15 in 1)

TERJEMAH
"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir;mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babiliona yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua-duanya (Malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan isterinya. Mereka tidak akan mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh,mereka sudah tahu, barang siapa membeli (menggunakan sihir) itu,niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjualdirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

TAFSIR AL-MUYASSAR
--Orang-orang Yahudi mengikuti apa yang diceritakan setan kepad apara tukang sihir pada masa Raja Sulaiman bin Daud. Sualaiman tidak kafir dan mempelajari sihir. Akan tetapi, setan-setanlah yang kafir kepada Allah, yaitu ketika mereka mengajarkan sihir kepada manusia agar agama mereka rosak. Demikian pula, orang-orang yahudi mengikuti sihir yang diturunkan kepada kedua malaikat, Harut dan Marut,di suatu negeri (Balbiona di Irak). Padahal, keberadaan kedua malaikat itu adalah sebagai cobaan bagi hamba-hamba-Nya. Kedua Malaikat itu tidak mengajarkan sihir kepada seorang pun, kecuali setelah menasihati dan memperingatkannya tentang bahaya mempelajari ilmu sihir. Keduanya berkata, "Janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajari sihir dan menaati setan" Lalu orang-orang mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat menimbulkan kebencian di antara suami dan isteri hingga mereka bercerai.Para tukang sihir itu tidak daoat membahayakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Apa yang dipelajari oleh para tukang sihir itu hanyalah keburukan yang membahayakan mereka dan tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Setan membawa sihir itu kepada orang-orang Yahudi hingga menyebar di antara mereka. Bahkan, mereka lebih mengutamakan sihir daripada  Kitab Allah. Padahal, orang-orang Yahudi itu mengetahui bahwasanya siapa yang memilih sihir dan meninggalkan kebenaran, niscaya tiada mendapat kebaikan pada hari akhir. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan: mereka lebih memilih untuk menukar diri mereka dengan sihir dan kekafiran daripada keimanan dan patuh kepada Rasulullah. Andai saja mereka menyedarinya!


Sedarkah kita, dalam era kemajuan dan zaman teknologi ini, masing2 bekejar2 untuk mengecapi apa yang diinginkan....melakukan apa sahaja demi keinginan rakus dalam diri.....kerana kerakusan itulah ramai yang tergelincir dan memilih jalan2 syaitan.....

Apabila Allah telah menetapkan sesuatu untuk kita, apabila Allah telah merancang perjalanan hidup kita....
Apabila perancangan Allah itu lebih baik....

Perancangan dan ketetapan itu harus dijaga...perjalanan itu harus diteruskan.....
Demi kehidupan ini, peperangan demi memperjuangkan apa yang telah tertulis sebagai takdir....

Semoga Allah membantu dan menunjuk jalan demi apa yang telah terbina dan terlahir dari takdir ini.

0 comments: